PERSONISM

New World System after Capitalism and Communism - by Peter A. Morgan - Fundamentals

Podstawowe Zasady PERSONIZMu

Wszyscy ludzie są ustawodawcami – nie potrzebujemy pośredników, aby głosować i tworzyć obowiązujące prawo.


Ludzie kierują rządem, nie rząd ludźmi - rząd (administracja) i wszyscy wybrani przedstawiciele mają realizować prawa ustanowione przez ludzi.


Wszyscy wybierani przedstawiciele mają limit urzędowania – dwie pięcioletnie kadencje (dotyczy to każdego wybieralnego stanowiska).


Nie można wybierać na jakiekolwiek stanowisko osoby, która przekroczyła 65 rok życia.


Rząd (na każdym poziomie) musi przestrzegać dyscypliny budżetowej - nigdy nie może wydać więcej niż ma wpływów.


Rząd (na każdym poziomie) nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej ani charytatywnej.


Organizacje charytatywne i kościoły zajmują się pomocą potrzebującym (nie rząd).


Wszyscy ludzie są zobowiązani do płacenia stałego i niezmiennego podatku dochodowego (10 – 5 -5): 10% - podatek państwowy, 5% - podatek wojewódzki, 5% - podatek miejski.


Wszystkie inne podatki są zniesione i nie mogą być nigdy ustanawiane: nie ma podatku od sprzedaży, VAT-u, od paliw, alkoholu, spadku, itp.


Nie ma żadnych ulg podatkowych z wyjątkiem 10% na organizacje charytatywne.


Dochody wszystkich wybieranych przedstawicieli są ścisłe limitowane i zależne od minimalnej płacy. To samo dotyczy pracowników organizacji charytatywnych.


Minimalne wynagrodzenie ma się dokładnie równać minimum socjalnemu. Liczby te mają być wyliczane przez niezależnych profesjonalistów (nie przez rząd).


Pełny etat (ilość godzin tygodniowo) ma ulegać redukcji (wraz z rozwojem technologii) i ma osiągnąć 25 godzin na tydzień (5 x 5).


Każda osoba może posiadać osobiste konto na bezrobocie i osobiste konto emerytalne, które może być dziedziczone.


Każda osoba sama wyznacza sobie wiek emerytalny.


Wszystkie szkoły i szpitale są prywatne. Koszty edukacji i leczenia są wliczane do minimum socjalnego, czyli także do minimalnych zarobków.Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.